โรงพยาบาลสัตว์ได้ชี้แจงว่า เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตวทองหล่อ สาขา พระราม 9 และ รามอินทรา เนื่องจากทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา พระราม 9 และ รามอินทรา ได้รับการยืนยันว่ามีพนักงาน 2 คน ติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้แก่ พนักงานคนที่ 1 ปฏิบัติงานพยาบาลอยู่ที่ชั้น  2 ประจำที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา พระราม 9 และพนักงานคนที่ 2 ในส่วนงานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา รามอินทรา 

  

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงได้ทำการปิดพื้นที่เสี่ยงในโรงพยาบาลชั่วคราวที่สาขาพระราม 9 (บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และ ชั้น 2) และสาขา รามอินทรา ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีในพื้นที่เสียงและบริเวณโดยรอบ และทำการคัดแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานที่มีผลเป็นติดเชื้อให้ทำการตรวจหาการติดเชื้อ และทำการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านสามารถไปใช้บริการสาขาใกล้เคียงพระรามเก้าได้ที่ สาขาสุขุมวิทและศรีนครินทร์ สาขาใกล้เคียงรามอินทราได้ที่ สาขาประดิษมนูญธรรม 

  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา พระราม 9 และ รามอินทรา จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดหลังจากเปิดบริการ เป็นพนักงานชุดที่ไม่ได้สัมผัสพนักงานที่มี ความเสี่ยงสูงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เข้าปฏิบัติงานทดแทน 

 

จึงขอแจ้งเพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขา พระราม 9 บริเวณชั้น 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และ ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขา รามอินทรา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สังเกตอาการของท่านตามมาตรการควบคุมโรคและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
• สาขาพระราม 9 ติดต่อ คุณลำพึง 085-2593998 หรือ น.สพ. อุกฤษฏ์กานต์ 086-7707833 ได้ทุกวัน (9.00-18.00 น.) 
• สาขารามอินทรา คุณวลัยพร 098-2847881 หรือ คุณสุริยันต์ 087-8665837 ได้ทุกวัน (9.00-18.00 น.)

ด่วน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 2 สาขา พบพนักงานติดเชื้อโควิด สั่งปิดพื้นที่ฆ่าเชื้อ