เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสยามเอราวัณ3 ได้ทำพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

     เพื่อนำมาใช้ภายในโรงพยาบาลสนามเอราวัณ3 ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19     

     นายแพทย์เกรียงไกร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ มาให้กับโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร

     นายแพทย์เกรียงไกร กล่าวต่อไปว่า เครื่องเอ็กซเรย์พระราชทานมีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะนำไปไว้คัดกรองผู้ป่วยแรกรับที่จะเข้ามาโรงพยาบาลสนาม 

    นายแพทย์เกรียงไกร กล่าวด้วยว่า ซึ่งทุกคนที่เข้ามาจะต้องได้รับการเอ็กซเรย์ปอดทั้งหมดว่ามีอาการในระดับใด ถ้ามีผลผิดปกติ หรือปอดอักเสบ ก็จะต้องได้รับยาและได้รับการรักษา โดยจะต่องส่งไปยังโรงพยาบาลหลัก 

    "คนไข้ที่มายังโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ทั้งนี้หากโรงพยาบาลหลักเต็มโรงพยาบาลสนามก็จะใช้รับไว้ดูแลแบบชั่วคราวก่อน โดยโรงพยาบาลสยามเอราวัณ3 จะมีทั้งหมด 342เตียง" นายแพทย์เกรียงไกร กล่าว 

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซึ่งตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 ก่อนจะเปิดรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 

     ทั้งนี้จะแบ่งโซนเป็นห้องผู้ป่วยหญิง2ห้องโถงใหญ่ และห้องผู้ป่วยชาย2ห้องโถงใหญ่ 

     โดยตามขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยมาถึงจะต้องพักคอย รอคัดกรอง ตรวจวัดความดัน ทำประวัติก่อน และเข้าสู่การเอ็กซเรย์ปอด จึงจะเข้าสู่โซนของที่พัก