เป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม"หรือผ่านทาง Line Official Account “หมอพร้อม” ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้สูงอายุได้ลงทะเบียนเป็นวันแรก 

อ่านข่าว : เปิดขั้นตอนเตรียมความพร้อม ร่างกาย-จิตใจ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด ลดอาการข้างเคียงได้

พบว่าวันนี้ (2 พฤษภาคม 2564) มีประชาชนลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม จำนวน 430,588 คน ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้อีก 2 ช่องทาง ด้วยการติดต่อสอถามไปยัง 
1.รพ.ที่ท่านรักษาอยู่ / สถานพยาบาลใกล้บ้าน
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / อสม.

ทั้งนี้เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมได้
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะออกให้โดยสำนำอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

ขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายละเอียด เอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิดครบถ้วน เพื่อใช้ในการเดินทางต่างประเทศ 

1.ค่าเอกสาร 50 บาท 
2.หลักฐานการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน 
3.พาร์สปอร์ต 

โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ ตามสถานที่ดังนี้ 

1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร 02-1340134 และนัดล่วงหน้าทาง [email protected]

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว
สภาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
จันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)
นัดหมายล่วงหน้า โทร 02-5903430
email : [email protected]

3.กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค วันจันทร์และพุธ 
เวลา 9.00-12.00 น. โทร 02-5903232 
เริ่ม 3 พฤษภาคม 2564

4.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน กทม.
จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 
โทร 02-5210943-5 เริ่ม 11 พฤษภาคม 64 

 

เช็กเลย เอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ รับได้ที่ไหนบ้าง