นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกร​มควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 1,335 ราย มาจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้จากในประเทศ 1,326 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 35,910 ราย รักษาหายวันนี้ 34 รายรวม 28,322 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ไม่มีรวม 97 รายตามเดิม และเหลือรักษาตัวอยู่ 7,491 ราย

 

 

 

ด่วน หลักพันมาแล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 1,335 ราย

 

ด่วน หลักพันมาแล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 1,335 ราย