สายการบิน" ไทย ไลอ้อน แอร์"  ชี้แจงผู้โดยสารติดเชื้อโควิด-19 ผ่านจุดคัดกรองสนามบินไม่ปรากฎว่ามีไข้ จึงไม่ห้ามไม่ให้มีการเดินทาง  ลูกเรือ-นักบิน เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินในเที่ยวบินดังกล่าว ได้ทำการกักตัว 14 วัน  ยันยังคงให้ความมั่นใจในมาตรการป้องกันแก่ผู้โดยสารทุกคน

ตามรายงานข่าวที่เกิดขึ้น สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารสำหรับมาตรการรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสายการบิน ได้รับข้อมูลพบว่าผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเที่ยวบิน SL 792 ในวันที่ 11 เมษายน 2564 มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งก่อนการเดินทางผู้โดยสารได้ผ่านจุดคัดกรองที่สนามบินถือว่าเป็นปกติไม่ได้ปรากฎว่ามีไข้ จึงไม่มีการห้ามไม่ให้มีการเดินทางแต่อย่างใด 

ทั้งนี้สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยและปฏิบัติตามตามกฎระเบียบของกรมการบิพลเรือน(กพท.)อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดทั้งต่อด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ลูกเรือ และนักบินในเที่ยวบินดังกล่าว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ทำการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นได้ทำการกักตัวหรือ self-quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและทำการส่งไปตรวจวัดไข้ต่อไป
สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินได้มีการพ่นเสปรย์และอบฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานความปลอดภัย หลังเที่ยวบินที่กลับจากการให้บริการเป็นประจำทุกครั้ง และขอให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารทุกท่านว่าบนเครื่องบินของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ สะอาด ปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน
สายการบิน" ไทย ไลอ้อน แอร์" แจง สาวติดโควิดนั่งเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช