สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 เมษายน 2564  เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่ จำนวน 49 ราย
 

ในพื้นที่ จำนวน 14 ราย อยู่ใน 6 อำเภอ 

1.เมือง 4 ราย
2.บางพลี 5 ราย
3.พระประแดง 2 ราย
4.บางเสาธง 1 ราย
5.พระสมุทรเจดีย์ 1 ราย
6.บางบ่อ 1 ราย

รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 35 ราย ขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 823 ราย รักษาอยู่ 404 ราย รักษาหายแล้ว 419 ราย 

สมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 14 ราย อยู่ใน 6 อำเภอ