สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ 148 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 264  ราย รักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล 195 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งสิ้น โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดจากทางสาธารณสุขเชียงใหม่เย็นวันนี้ 

ด่วน เชียงใหม่ตัวเลขพุ่งพรวด ติดเชื้อโควิด 148 ราย

ด่วน เชียงใหม่ตัวเลขพุ่งพรวด ติดเชื้อโควิด 148 ราย

ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้มี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 30/2564เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วันให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน เป็นเวลา 7 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน 64