เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายบากบั่น บุญเลิศ ผู้อํานวยการหลักสูตร DTC (Digital Transformation for CEO) ได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวออกไปในขณะนี้ว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเป็นแหล่งแพร่โควิด-19 จนก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า การจัด หลักสูตรอบรมอาจเป็นหนึ่งในสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

หลักสูตรขอเรียนแจ้งเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละรายพบว่า ตลอดการอบรมช่วงบ่ายนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมิได้เป็นแหล่งแพร่ ระบาดของเชื้อแต่อย่างใด หากแต่เกิดขึ้นในช่วงค่ําภายหลังจากจบการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนหนึ่งขึ้นไปสังสรรค์กันต่อที่ The Cassette Sky Bar ซึ่งอยู่ด้านบนของโรงแรม ทั้งนี้ ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแทบทั้งหมดสะท้อนว่าเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ประสานงานกับทางโรงแรมที่จัดอบรม และประสานไปยังสถานบันเทิงดังกล่าว ซึ่งทางโรงแรมได้ดําเนินการ ฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ The Cassette Sky Bar ได้ปิดให้บริการและดําเนินการฆ่าเชื้อไปแล้ว ซึ่งทางหลักสูตร จะติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้อบรมอย่างใกล้ชิดต่อไปหลักสูตรขอยืนยันว่าในวันงานเปิดหลักสูตร มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 ท่าน ทั้งผู้เข้าอบรมและทีมงาน หลักสูตรดําเนินการด้วยความเป็นมือ อาชีพในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19

จัดให้มีระบบคัดกรองบุคคลเข้าร่วมงาน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องสแกนความร้อนในร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ให้บริการเจล แอลกอฮอล์ครบถ้วนและเกินกว่ามาตรฐาน 

การจัดงานอบรมมีการเว้นระยะห่าง ตรวจอุณหภูมิตามระเบียบของ พรบ.ควบคุมโรค 

สําหรับผู้เข้าร่วมงานบางท่านที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้กําลังตรวจสอบว่าติดเชื้อมาจากที่ใด โดยให้ผู้อบรม เจ้าหน้าที่ทุกคนไปตรวจ เชื้อโควิด และจัดทําทะเบียน
การตรวจโรค ห้ามปกปิดข้อมูลในการเดินทางไปทํากิจกรรมในช่วงระยะที่ผ่านมา โดยให้ระบุก่อนหน้า และหลังอย่างน้อย 10 วันเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19

"DTC" แจงทำตามนโยบายรัฐเต็มที่ ระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้ติดเชื้อโควิด-19