จากกรณี เพจ สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ว่า ผู้ที่จะกลับภูมิลำเนาที่ จ.บึงกาฬ ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องลงทะเบียนสอบสวนโรค และกักตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน

อ่านข่าว "บึงกาฬ" ประกาศแล้ว ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว

สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์ ได้อัปเดตอีกครังโดยระบุว่า บึงกาฬ​ ยกระดับ​เข้ม‼️ กำชับทุกพื้นที่​ เข้มงวดมาตรการ​ ผู้เดินทางกลับภูมิ​ล​ำ​เนา​จาก​ 9​ จังหวัด​ กักตัวที่บ้านไม่น้อยกว่า​ 10​ วัน  นายนฤชา​ โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ​ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ​ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ​ ออกหนังสือด่วนที่สุด​ ที่ บก 0017.2/ ว1538 ถึงทุกส่วนราชการ​ ทุกอำเภอ​ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก​ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี​ 2564​ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เพิ่มเติม​ ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการหน่วยงานเน้นกำชับให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน หรือไปในที่สาธารณะ
2. ให้อำเภอประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหาร​ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่​ เช่น​ น้ำตก​ วัด​ ภูเขา​ และชายหาดริมแม่น้ำโขง​ และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายลงทะเบียน Application Thai​ Chana​ (ไทยชนะ) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT​ อย่างเคร่งครัด
3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ​ เน้นกำชับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ หรืออสม.ร่วมบูรณาการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน​ ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางมาเข้ามาในพื้นที่ทุกรายหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด​ (พื้นที่สีส้ม)​ได้แก่​ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ​ ปทุมธานี​ สมุทรปราการสมุทรสงคราม​ นนทบุรี​ นครปฐม​ ตาก​ และราชบุรี​ ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค​ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​ และให้กักกันตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน​ ทั้งนี้​ หากมีอาการมีไข้​ น้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่น​ ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ​ หายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆให้รีบส่งต่อบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ​ และศูนย์ข้อมูล covid 19 จังหวัดบึงกาฬทราบทันที
4. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน​ ดังนี้
4.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น​ หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด​ หรือพื้นที่ปิด
4.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน
4.3 ล้างมือบ่อยๆ​ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร​ หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสเสี่ยง​ ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ​ เช่น​ กลอน​ หรือลูกบิดประตู ราวจับ​ หรือราวบันได เป็นต้น
4.4 แยกของใช้ส่วนตัว​ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
4.5 เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆควรรับประทานอาหารแยกสำรับ หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว​ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ​ และพักผ่อนให้เพียงพอ
4.6 หมั่นสังเกตอาการตนเอง​   หากมีอาการไอ​ เจ็บคอ​ มีน้ำมูก​ จมูกไม่ได้กลิ่น​ ลิ้นไม่รับรส​ ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
4.7 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT อย่างเคร่งครัด