สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รายงาน วันนี้ (8 เมษยน 2564) ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมรถตรวจโควิพระราชทาน จำนวน 8 คัน ตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ตลาดบางแค , ผับย่านทองหล่อ , ผับย่านห้วยขวาง  ให้บริการ ช่วงเวลา 09:00 - 15:00 น. 

เพจ ไทยรู้สู้โควิด รายงาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดเตรียมรถตรวจโควิดพระราชทานจำนวน 8 คัน ตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ตลาดบางแค , ผับย่านทองหล่อ , ผับย่านห้วยขวาง  ให้บริการ ช่วงเวลา 09:00 - 15:00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตลาดบางแค กทม. จำนวน 3 คัน ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตลาด และประชาชนในพื้นที่
2. ผับย่านเทียนสิริ ห้วยขวาง กทม. จำนวน 2 คัน ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผับ บาร์ ในบริเวณใกล้เคียง
3. ผับ Bar Bar Bar ทองหล่อ กทม. ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผับ บาร์ ในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 คัน

รถตรวจโควิดพระราชทานให้บริการประชาชนตามสถานที่เสี่ยง