สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2564) ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 133,669,018 ราย เสียชีวิตรวม2,898,492 ราย รักษาหายแล้ว 107,792,065 ราย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 อันดับแรก

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 31,634,947 ราย เสียชีวิตสะสม 571,094 ราย 

2.บราซิล ติดเชื้อสะสม 13,197,031 ราย เสียชีวิตสะสม 341,097 ราย 

3.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 12,926,061 ราย(+126,315) เสียชีวิตสะสม 166,892 ราย

4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 4,841,308 ราย เสียชีวิตสะสม 97,722 ราย

5.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,606,162 ราย เสียชีวิตสะสม 101,480 ราย

 

6.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,367,291 ราย เสียชีวิตสะสม 126,927 ราย

7.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 3,700,393 ราย เสียชีวิตสะสม 112,374 ราย

8.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 3,633,925 ราย เสียชีวิตสะสม 32,943 ราย

9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,326,736 ราย เสียชีวิตสะสม 76,037 ราย

10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 2,927,572 ราย เสียชีวิตสะสม 78,174 ราย

ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ 114 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 29,905 ราย เสียชีวิตสะสม 95 ราย