สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่สถานบันเทิงเรียกได้ว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดวันนี้ (7 เมษายน 2564) ศบค.รายงานถานการณ์การระบาดพบผู้ติดเชื้อที่มีส่วนเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม.รวมทั้งสิ้น 291 ราย แบ่งเป็น กทม.200 ราย ชลบุรี 23 ราย สมุทรปราการ 18 รายสุพรรณบุรี 14 ราย นนทบุรี 13 ราย นครปฐม 7 ราย ปทุมธานี 5 ราย เชียงใหม่,ชุมพร,สมุทรสาคร, จังหวัดละ 2 ราย เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี สระแก้ง จังหวัดลพ 1 ราย ยังไม่รวมกับผู้ติดเชื้อในจังหวัด ยโสธร เพชรบูรณ์ เชียงราย ที่เพิ่งมีการ รายงานเจ้ามาใหม่ 

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.ได้มีการรายงานผลการค้นหาเชิงรุกจากกรณีการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงไปแล้ว 6 พันกว่าราย เฉพาะเมื่อวันที่ 6 เม.ย.รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจไปกว่า 1.5 พันราย  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือไปยังประชาชนที่เข้าไปยังสถานบันเทิงต่างๆ ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ bkkcovid19 เพื่อเข้าไปทำการประเมินความเสี่ยง ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อขอให้เข้าตรวจเชื้อทันที และระหว่างผลยังไม่ออก หรือเป็นลบครั้งที่หนึ่งจะขอให้กักตัวก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้เข้าสู่เทศสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางข้ามจังหวัด จึงขอว่าใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดใด ขอให้ศึกษาข้อกำหนดของจังหวัดนั้นๆ ด้วย หากจังหวัดกำหนดว่าต้องกักตัว 14 ตัว ก็ต้องปฏิบัติตาม และขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละพื้นที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ ในการติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ล่าสุด  ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทค-สวทช  เผยข้อมูล พบเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดจากคลัสเตอร์ทองหล่อเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ที่จะทำให้กิดการระบาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธ์ปกติ 1.7 เท่า 

"ศูนย์เชี่ยวขาญเฉพาะทางดันไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการตรวจพันธุกรรม SARS -CoV-2 จากตัวอย่างบางแค และทองหล่อ ด้วยวิธี Specific ptobe RealTime RT PCR เพื่อแยกสายพันธุ์อังกฤษ กับเกยพันธุ์ปกติ (Wid type) แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ที่พบในการระบาดขณะนี้ของสถานบันทิงที่ทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษ ที่จะทำให้กิดการระบาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติ 1.7 เท่า และปริมาณไวรัสในผู้ป่วยถึงแม้จะไม่มีอาการ จะมีปริมาณไวรัสที่สูงมาก"

นักวิจัยเผยกราฟข้อมูล พบสายพันธุ์อังกฤษระบาดจากคลัสเตอร์ทองหล่อ ระบาดเร็วกว่าปกติ 1.7 เท่า

ขอบคุณ : Anan Jongkaewwattana