(7 เมษายน 2564) โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศเรื่อง "ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19" โดยเป็นแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์จำนวน 1 ราย

 

โดยทาง โรงพยาบาลราชวิถี  ได้สรุปสถานการณ์กรณีพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำตับต่อไป

 

 

สำหรับมาตรการการควบคุมโควิด-19 ในโรงพยาบาลราชวิถี คณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

 

1. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2564

 

2. การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์

 

- งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน

 

- ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564

 

3. การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 

4. การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

5. การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พักใน รพ.ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้

 

กรณี กลุ่มบุคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI clinic ในวันที่ 7 เมบายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 15:30 น.