ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 ราย(ต่างด้าว1ราย ไทย1ราย) ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 175 ราย 

การดูแลรักษา (รอบใหม่) รักษาหาย 166 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 9 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิด19 เพิ่ม2ราย ยอดสะสมรวม 175 ราย