เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564  กลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ได้รวมพลคนปกป้องสถาบันฯ ทั้งภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา คนที่รักในหลวง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  และแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และมีป้ายข้อความ "รวมปกป้อง เทิดทูน ซึ่งไว้สถาบันพระมหากษัตริย์"

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยแกนนำได้ประกาศเจตนารมณ์ ว่า พวกเราจะรักษ์ไว้ ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข...

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


 

เปิดตัวกลุ่ม "นักรบอิสระ ปกป้องสถาบันฯ" ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์