หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้แถลงนโยบายมาตรการเยียวยาผลกระทบการระบาดโควิด-19ระลอกใหม่กับมาตรการ "เราชนะ"
สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ"เราชนะ"แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ผู้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียว ที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ในวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเราชนะจะโอนเข้าทั้งหมด 8 งวด  โดยพรุ่งนี้ (12 ก.พ.64) เงินเราชนะจะโอนเข้าเป็นงวดที่ 2 

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้วงเงินไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรวมในเรื่องความช่วยเหลือที่ให้ไปก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 800 บาท/เดือน)  จะได้รับวงเงินช่วยเหลืออีก 675 บาท/สัปดาห์ 

งวดที่ 1 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
งวดที่ 2 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 3 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 4 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
งวดที่ 5 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 
งวดที่ 6 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 12 มีนาคม 2564
งวดที่ 7 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 19 มีนาคม 2564
งวดที่ 8 เงินเข้า 675 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2564

จะได้เงินทั้งสิ้น 5,400 บาท ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเราชนะ 

2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาท/ปีได้รับเงินในบัตรฯ 700 บาท/เดือน) จะได้วงเงินช่วยเหลือคนละ 700 บาท/สัปดาห์ อยู่ที่ 2,800/คน/เดือน

งวดที่ 1 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
งวดที่ 2 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 3 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
งวดที่ 4 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
งวดที่ 5 เงินเข้า700 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 
งวดที่ 6 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 12 มีนาคม 2564
งวดที่ 7 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 19 มีนาคม 2564
งวดที่8 เงินเข้า 700 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2564

จะได้เงินทั้งสิ้น 5,600 บาท ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเราชนะ 

 

สำหรับประชาชน ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน  และประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" ในโครงการ  "คนละครึ่ง" และ โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"  และ ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร ฯลฯ จะต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 12 ก.พ.2564  เป็นวันสุดท้าย รวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ และได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ 12 ก.พ.2564 เช่นกัน 

เช็กเลย กลุ่ม 1 "บัตรคนจน" เงิน "เราชนะ" โอนเข้าพรุ่งนี้เท่าไหร่