14 ม.ค.64 ​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2564 ประเด็นความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 จำนวนผู้ตอบ 1,359 คน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประชาชนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือบ่อยขึ้น เลือกอยู่บ้าน  ช่วงหยุดปีใหม่

พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.3 กังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ        ผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อโดยยังไม่รู้ตัว ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ตัวเองและคนในครอบครัวอาจติดเชื้อร้อยละ 25   และผู้อื่นไม่ป้องกันตนเองในที่สาธารณะและที่แออัด ร้อยละ 24.9 กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน          สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ


“ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันให้บ่อยมากขึ้น โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และบริเวณห้องส้วม ได้แก่ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม/โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ      สายฉีดชำระ และดูแลการระบายอากาศ สำหรับในพื้นที่เสี่ยงควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง     เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากผู้อื่น นอกจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งและ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ    โดยเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก การล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง ควบคุมไม่ให้แออัด และมีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ ประเมินตนเอง  ผ่านแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค    อย่างต่อเนื่อง”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

                      "อนามัยโพล" ชี้ ประชาชนยังกังวล หวั่นใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว