14 มกราคม 2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้าน ซ.งามวงศ์วาน 59 เขตหลักสี่ กทม.ว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้นำพื้นที่สาธารณะสีเขียวซึ่งเป็นปอดคนเมือง บริเวณริมคลองเปรมประชา ซ.งามวงศ์วาน 59 ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ไปให้สหกรณ์เคหสถานชุมชนใกล้เคียงนำไปก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงแทน ซึ่งจะทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ถูกตัดฟัน โค่นทำลาย พร้อมกับรื้อทิ้งทำลายถนนสาธารณะในซอยที่สร้างจากเงินแผ่นดินออกไป พร้อมกับการนำดินมาถมคลองเปรมประชากรให้แคบลงประมาณ 3- 5 เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

"ศรีสุวรรณ" จ่อนำ "ชาวบ้าน ซ.งามวงศ์วาน 59" ร้องนายกฯสอบอธิบดีกรมธนารักษ์

 


          

กรณีดังกล่าวมีเหตุมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ ในการนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 100 กว่าหลังคาเรือนให้กับ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามัคคีเทวสุนทรที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชา ซึ่งไม่ใช่ชุมชนดั่งเดิม แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่โยกย้ายมาจากคลองเตยเมื่อ 30 ปีก่อนแล้วชวนเครือญาติและคนรู้จักกันมาสร้างบ้านบุกรุกริมคลองอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งพบว่าการออกแบบก่อสร้างโครงการนี้ มีการสร้างขยายพื้นที่ออกมาจากพื้นที่เดิมที่เคยรุกล้ำริมคลอง และส่งผลกระทบต่อเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใน ซ.งามวงศ์วาน 59 ใช้ในการสัญจร
           

"ศรีสุวรรณ" จ่อนำ "ชาวบ้าน ซ.งามวงศ์วาน 59" ร้องนายกฯสอบอธิบดีกรมธนารักษ์

 

นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดตั้งสหกรณ์เคหะสถานเทวสุนทรซึ่งมีสมาชิกเพียง 40 กว่าหลังคาเรือน แต่กลับมาวางแปลนสร้างบ้านมั่นคง 100 กว่าหลังคาเรือนนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะทราบว่าแกนนำชุมชนที่ผลักดันในเรื่องนี้ จะได้บ้านมั่นคงกว่า 7 หลังโดยอ้างว่าเป็นบ้านขยายเพราะครอบครัวมีคนเยอะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ถนนงามวงศ์วาน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล มูลค่าที่ดินตารางวาละเป็นแสนบาท จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าชุมชนดังกล่าวจึงอยากสร้างบ้านในที่สาธารณะที่เป็นปอดของคนเมืองดังกล่าว โดยการเช่า ตรว.ละ 2.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกแสนถูกมาจากกรมธนารักษ์ จึงเชื่อว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การเวนคืนที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานในสมัยก่อน ขัดต่อกฎหมายเวนคืนโดยชัดแจ้ง
            

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯและชาวบ้าน ซ.งามวงศ์วาน 59 จะยกโขยงกันนำความไปร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีกรมธนารักษ์ ว่าใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายเวนคืนในการนำที่สาธารณะปอดคนเมืองไปเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนเกินความจำเป็นหรือไม่ต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ฯ ทำเนียบรัฐบาล ตึก กพร.เดิม นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด