13 ม.ค.64  เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับเอกสารร้องเรียนจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีมีข้อสงสัยว่าหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นั้น มีการรุกล้ำพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ 

                          "วราวุธ" แจงชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย อยู่ในแผน คทช.

 

โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมชี้แจงด้วย รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “หมู่บ้านแม่เกิบ จำนวน 41 ครัวเรือนนั้น ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้อยู่ในแผนการจัดที่ดินทำกินตามโครงการ คทช. ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 แน่นอน”

 

                       "วราวุธ" แจงชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย อยู่ในแผน คทช.

 

รมว.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับข้อห่วงใย เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมในอนาคตนั้น ขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้ การดำเนินงานภายใต้ คทช. ได้มีการวางกฎกติกาอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีใครทำผิดกติกาก็จะมีการยกเลิกสิทธิ์ทำกินไป” “ผมและกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอย่างยิ่ง ที่มีความเป็นห่วงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งมีค่าของประเทศ ผมยังยืนยันว่าการอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน” รมว.ทส. กล่าวในตอนท้าย

                       "วราวุธ" แจงชัด "บ้านแม่เกิบ" อมก๋อย อยู่ในแผน คทช.