3 มกราคม 2564 เกาะติดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด วันนี้ มีเคสที่น่าสนใจกรณี กรุงเทพมหานคร เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วย รายที่ 132 เพศชาย อาชีพ รับราชการ ซึ่งระบุว่า พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยัน โดยที่ผู้ป่วยยืนยันไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย (แมสก์) พูดคุยกันนานเกิน 5 นาที ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2563 ทำงานช่วงเช้า เดินตลาดสดเทเวศร์ สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอด

 

21 ธ.ค. พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยัน โดยที่ผู้ป่วยยืนยันไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย พูดคุยกันนานเกิน 5 นาที

26 ธ.ค. ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน

27 ธ.ค. 02.00 - 03.00 น. เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแห้งๆ มีเสมหะเล็กน้อย ไม่มีไข้ ปวดศีรษะ

28 ธ.ค. ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไม่ได้กลิ่น และลิ้นรับรสน้อยลง จึงเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

29 ธ.ค. ช่วงเย็น ทราบผลว่า ติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

โควิด-19, แมสก์, หน้ากากอนามัย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

 

ทั้งนี้ หมอมนูญ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ผู้ได้รางวัลแพทย์ดีเด่นจากแพทย์สภา ประจำปี 2561 เคยโพสต์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หน้ากากอนามัย สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ได้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ว่า ถ้าทั้ง คนป่วย อยู่ใกล้กับ คนทั่วไป ต่างไม่ใส่หน้ากากอนามัย โอกาสติดเชื้อ คนทั่วไป สูงถึงร้อยละ 66 , หาก คนป่วย ไม่ใส่หน้ากากอยู่ใกล้กับ คนทั่วไป ที่ใส่หน้ากาก ลดการติดเชื้อ คนทั่วไป ได้ร้อยละ 50 , ถ้า คนป่วย ใส่หน้ากากอนามัย จะลดการติดเชื้อ คนทั่วไป ที่อยู่ใกล้และไม่ใส่หน้ากากได้ถึงร้อยละ 75 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและการลดการระบาดของเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น เมื่อจะต้องเดินทางออกนอกบ้านไปในที่ต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า รถขนส่งสาธารณะ หรือที่ที่มีผู้คนแออัด นอกจากจะเป็นการปกป้องผู้สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยแล้ว หากผู้สวมใส่หน้ากากอนามัยป่วย ก็จะไม่แพร่เชื้อออกไปสู่คนอื่นด้วย ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือกันต่อไป