นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ลงพื้นที่ตลาดน้ำท่าคา อ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขาย ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ช่วง พฤศจิกายน 2563  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  สร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่น 
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ กรมฯจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดจัดงาน ดังนี้
 

             เที่ยวทั่วไทย กรมการค้าภายในชวนเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

ในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ ตลาดต้องชม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ 2) ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ภายใต้ชื่องาน ชิม ช้อป แชะ แวะตลาดต้องชม โดยกำหนด ณ ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563และตลาดน้ำคลองลัดมะยม ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การWorkshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

            เที่ยวทั่วไทย กรมการค้าภายในชวนเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดชุมชนในความส่งเสริมของกรมฯ เช่น ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การWorkshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษโดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดงานที่ตลาดจำนวน 14 แห่ง ใน 12 จังหวัด ดังนี้  

             เที่ยวทั่วไทย กรมการค้าภายในชวนเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
- ภาคกลาง อาทิ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ตลาดอิงน้ำสามโคก จ.ปทุมธานี วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
- ภาคเหนือ อาทิ ตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง จ.ลำพูน วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ถนนคนเดินสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ตลาดต้องชมย่านเมืองเก่าสกลถนนผ้าคราม จ.สกลนคร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตลาดปลาสินเจริญ 
จ.อุดรธานี วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563
- ภาคใต้ อาทิ ตลาดถนนคนเดินย่านสถานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาว เดือนธันวาคม 2563 กรมการค้าภายใน เตรียมจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน 
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดพลู วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 และตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน 62 แห่ง โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในตลาดชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ไทยช่วยไทย เศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน