ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เปิดเผยประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจาก เนปาล , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , ญี่ปุ่น , สหรัฐอเมริกา , โปแลนด์ ประเทศละ 1 ราย และสหราชอาณาจักร 3 ราย และในประเทศพื้นที่ จ.ตาก อีก 2 ราย

ประวัติผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ มีระยะเวลาพบเชื้อนานสุดถึง 20 วัน

 

 

สำหรับประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย ประกอบด้วย

 

- เนปาล 1 ราย

 

รายที่ 1 นักศึกษาหญิงสัญชาติเนปาล อายุ 26 ปี เดินทางมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าจากเนปาล เมื่อ 24 ก.ย.2563 พบเชื้อจากการตรวจซ้ำ 14 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 20 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

 

- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

 

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เดินทางถึงไทยเมื่อ 9 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 12 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 3 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ สถาบันประสาทวิทยา กทม.

 

- สหรัฐอเมริกา 1 ราย

 

รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพธุรกิจร้านอาหาร เดินทางถึงไทยเมื่อ 10 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 13 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 3 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ สถาบันทรวงอก กทม.

 

- โปแลนด์ 1 ราย

 

รายที่ 4 หญิงไทยอายุ 57 ปี อาชีพพนักงานสปา เดินทางถึงไทยเมื่อ 10 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 13 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 3 วัน) มีอาการไอ ปวดศีรษะ สูญเสียการได้กลิ่น ถ่ายเหลว รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี กทม.

 

- สหราชอาณาจักร 3 ราย

 

รายที่ 5-7 นักศึกษาหญิงไทยอายุ 22 ปี และ 25 ปี , หญิงไทย อายุ 56 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงไทยเมื่อ 12 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 15 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 3 วัน) ไม่มีอาการไอ รักษาตัวอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยา รายที่ 7 อยู่ที่ รพ.ราชวิถี กทม.

 

- ญี่ปุ่น 1 ราย

 

รายที่ 8 หญิงไทยอายุ 24 ปี อาชีพพนักบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อ 14 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันดังกล่าว (ระยะเวลาพบเชื้อ 0 วัน) ไม่มีอาการไอ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม.

ขณะที่ผู้พบเชื้อในประเทศ 2 ราย ที่ จ.ตาก อยู่ในพื้นที่ อ.แม่สอด ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศ เป็นหญิงอายุ 53 ปี และชายอายุ 63 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นสามีภรรยากัน อาชีพว่างงาน ตรวจพบเชื้อ 13 ต.ค.2563 ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

ประวัติผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ มีระยะเวลาพบเชื้อนานสุดถึง 20 วัน