13 ต.ค.2563   ที่ หน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง  ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ากราบพระบรมรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ครั้งแรกในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาฯ นั้น 

 

 

ปชช.สวมเสื้อสีเหลืองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมพระบรมรูป ร.9 

 

ตั้งแต่เช้ามืด มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทยอยมารอต่อแถวจำนวนมาก ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี ไปถึงหน้าพิพิทธภัณฑสถาน  จนเวลา 08.00 น. ถึงเปิดให้ประชาชนเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง ตรงไปยังปราสาทพระเทพบิดรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และ กราบไหว้ถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนำพวงมาลัยมาถวายบูชาสักการะ

 

ปชช.สวมเสื้อสีเหลืองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมพระบรมรูป ร.9 

 


สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลเมตร หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อ 6 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา

 

ปชช.สวมเสื้อสีเหลืองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมพระบรมรูป ร.9 

 


โดยในวันนี้ 08.00-12.00 น. ทางสำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประชาชนเข้าทางฝั่งประตูวิเศษไชยศรี และออกทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม และตั้งแต่เวลา 12.00 -17.00 น.จะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิโสภา