สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ)  เพื่อการรักษาเพราะวันนี้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว
 

1. แอดไลน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

2. เพิ่มเพื่อนด้วยการพิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ สแกน QR Code

3. เลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" แล้วทำตามขั้นตอนของระบบ

4. รอการอนุมัติ

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือ มีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330