นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 07 /2563เรื่อง  ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง 
 

"ประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งท่าเทียบเรือดอนสัก -เกาะสมุย-เกาะพงัน(ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 2-4 ส.ค. 2563 (เฉพาะเวลา 17.00 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น)และห้ามเรือทุกชนิดออกเดินทางไปพื้นที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน (ไป-กลับ)ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2563 เวลา 17.00 น. - วันที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น.  หรือจนกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะออกประกาศยกเลิก" 

สุราษฎร์ฯออกประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง ตามวัน-เวลาที่กำหนด