เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ได้เกิด อุบัติเหตุภัตตาคารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา1  ซึ่งเรือดังกล่าวเป็นเรือนำเที่ยวขนาด 3 ชั้น บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำ โดยพบภาพเรือนักท่องเที่ยวลำดังกล่าวมีลักษณะโคลงขณะแล่นอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเรือลำดังกล่าวมาจากโซนพระราม 3  ล่าสุดผู้โดยสารประมาณ 75 คน ปลอดภัย 

ด่วน เกิดเหตุเรือนำเที่ยวสูง 3 ชั้น ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา


 

ด่วน เกิดเหตุเรือนำเที่ยวสูง 3 ชั้น ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ด่วน เกิดเหตุเรือนำเที่ยวสูง 3 ชั้น ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา