เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สั่งการเช้านี้ให้นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งเข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลือลูกจ้างจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ราชา 4 ล่ม เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 เวลาประมาณ 22.00 น.ซึ่งเป็นเรือเที่ยวเช่าเหมาบรรทุกรถขนขยะ โดยเรือได้บรรทุกรถบรรทุก 10 ล้อพ่วง 3 คัน  รถกระบะ  1 คัน  และมีลูกเรือรวมทั้งหมด 16 คน 
 

เลขาธิการประกันสังคมสั่งการประกันสังคมสุราษฎร์เร่งเข้าช่วยเหลือลูกจ้างเหตุเรือเฟอรี่ล่ม

นางมารศรีฯ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางธาราทิพย์  ธนูทอง ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เร่งตรวจสอบ พบว่า บจก.ราชาเฟอรี่ ได้ขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมในนาม บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จำกัด(มหาชน) จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ประสบเหตุรวมทั้งหมด 16 ราย กลุ่มแรกที่พบได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจำนวน 9 ราย ซึ่งนางธาราทิพย์ฯ รุดเข้าเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ ทราบว่าแพทย์ให้การรักษาและอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตน 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของเรือราชาเฟอรี่ รายละเอียดดังนี้
1 นายจำเนียน บุรีมาศ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
2 นายสุทธิรักษ์ เมืองอินทร์ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
3 นายเจริญพงศ์ พรรณเจริญ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
4 นายชัยกิจ ฉิมพลี ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
5 นายอนุพล จันทร์เกษม ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
6 นายวิโรจน์ เจ๊าะหวาง ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
7 นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงศ์  ลูกจ้าง บริษัท อี เอส เอ็ม จำกัด
8.นายสรายุทธ แด่เมืองกลาง(ขับรถ 10 ล้อ)ไม่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตน
9.นายบุญช่วย พรหมทอง(ขับรถ 10 ล้อ) ไม่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตน

เลขาธิการประกันสังคมสั่งการประกันสังคมสุราษฎร์เร่งเข้าช่วยเหลือลูกจ้างเหตุเรือเฟอรี่ล่ม

 สำหรับผู้ประสบเหตุ จำนวนอีก 7 ราย ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการค้นหา มีดังนี้
1 นายเทวิน สุราษฎร์ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
2 นายศิระวุธ ทองบุญยัง ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
3 นายพชร ทิพยรัตน์ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
4 นายทิวากรณ์ วัชรฤทธิ์ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
5 นางณภัทรลดา จันทร์หาญ ลูกจ้างเรือราชาเฟอรี่
6 นายสุวิทย์ นรเศรษวรชัย เป็น ลูกจ้าง บ.ลัคกี้ คลีนเอ็นเนอร์รี่
7.นายไชยชาญ เหล่าทรัพย์(ขับรถสิบล้อ)ไม่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตน

จากเหตุการณ์นี้ นางธาราทิพย์ฯ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กล่าวว่าขณะนี้ตนและทีมงานเตรียมพร้อมอยู่ที่จุดอำนวยการค้นหาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะพบผู้สูญหายกลุ่มที่เหลือ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจนี้
สำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เลขาธิการประกันสังคมสั่งการประกันสังคมสุราษฎร์เร่งเข้าช่วยเหลือลูกจ้างเหตุเรือเฟอรี่ล่ม