ศบค.รายงานความคืบหน้าการตรวจเชื้อบุคคลที่ใกล้ชิดทหารอียิปต์ โดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่า ทหารอียิปต์อยู่ในวงรอบที่มีการแพร่เชื้อน้อยมาก โดยสังเกตได้จากปัจจัยเหล่านี้ 

ทหารอียิปต์ คนที่ตรวจพบเชื้อใส่หน้ากากอนามัยตลอด และวงรอบในการตรวจพบเชื้อเป็นวงรอบท้ายๆซึ่งบ่งชี้ว่ามีปริมานเชื้อที่น้อยมาก ดังนั้นโอกาสในการแพร่เชื้อจึงน้อยด้วย ร่วมกับ การทำ active case finding จำนวนมากกว่า 5,000 ราย โดยที่ผลตรวจที่ตรวจเสร็จแล้วให้ผลลบเป็นหลักฐาน ที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทำลงไปสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้

1. จำนวนยอดตรวจครั้งนี้ มากกว่า 5,000 ราย ที่ให้ผลลบ เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าพื้นที่ จ.ระยอง ที่ตรวจไม่พบเชื้อมากกว่า 100 วัน แสดงถึง

1.1 พื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย และยังบ่งชี้ว่าที่ผ่านมาก่อนจะมีทหารอียิปต์ เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ทางจังหวัด ในเขตตัวเมืองมีความความปลอดภัยสูง บ่งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่นี้ที่ผ่านมาทำได้ดี

1.2 กลุ่มเสี่ยง ทั้งพนักงานโรงแรม พนักงานห้าง คนที่เดินในห้างในช่วงระยะเวลาวันที่ 10 เข้ามาตรวจเป็นจำนวนมาก

1.3 ทางจังหวัดจะทำการตรวจซ้ำครั้งที่สองในกลุ่ม พนักงาน โรงแรม ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน เพื่อสร้างความมั่นใจ โดยการทำ swab และตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน

1.4 การทำ active case finding ในพื้นที่ต่อเนื่อง นับหลังจากที่สัมผัสในวัน 10 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 8 เพียงพอที่จะสนับสนุนถึงขอบเขตการค้นหาว่า โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก

1.5 การค้นหาเชิงรุก ยังทำต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์นี้ หลังจากนี้คนในจังหวัดระยอง สามารถเข้าไปตรวจได้ในระบบปกติ ที่ รพ.ศูนย์/รพช ในพื้นที่ได้

2.รถพระราชทานฯ ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจในพื้นที่ พร้อมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเพิ่มการเข้าถึงการบริการในพื้นที่

3. เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ถึงระยะเวลาที่จังหวัดระยองจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่ระยอง แหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การทำทำงาน

4.ให้คงมาตรการเดิมที่ทำมาได้ดี โดยที่ไม่พบการติดเชื้อในจังหวัดมากกว่า 100 วัน และเพิ่มความเข้มข้นในจุดเสี่ยง

5.ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 10 ก.ค. นั่นคือ ถึงวันที่ 24 ก.ค.