เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63   ณ บริเวณท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการส่งตัว แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 104 ราย  กลับไปยังประเทศภูมิลำเนาโดยมี นาวาเอกเพชรัตน เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง  นาวาเอกณัฏฐ์  จรัสกุล  หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตัวแทนฑูตจากประเทศเมียนมา ร่วมอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ซึ่งแรงงานต่างด้าวสัญญาติเมียนมาทั้ง 104  คนนี้ ได้ถูกส่งตัวมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้รวมถึงแรงงานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดระนองด้วย  เพื่อส่งข้ามชายแดนกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง   ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจะได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนา  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มีนโยบายเน้นกำชับทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันแบบบูรณาการในการป้องกันปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวว่า หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยุติลง พร้อมที่จะกลับมาทำงานในจังหวัดระนองอีกครั้ง

 

 กฤษดา  เอกวานิช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง