เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับท่อประปาแตกรั่ว บริเวณซอยรามคำแหง 90 ถนนรามคำแหง โดยการประปานครหลวง (กปน.) ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รื้อย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงและจะเร่งซ่อมท่อแตกรั่วโดยเร็วที่สุด โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

- ถนนรามคำแหงฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 82-102 

 

การประปานครหลวงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถน้ำไว้ให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 1125