พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เผยผลการประชุมร่วมหลายฝ่ายเห็นพ้องในการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ไปจนถึง 31 ก.ค.2563 เพื่อรองรับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 รวมถึงการเปิดภาคเรียนการศึกษา หรือเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค.2563 ที่จะถึงนี้ 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีกิจกรรมล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเตรียมจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ภายในสัปดาห์หน้าต่อไป