18 มิถุนายน 2563 นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนก่อนในการผ่อนปรนมาตรการ โควิด-19 ระยะ 4 โดยโรงเรียนนานาชาติเวลาการเรียนการสอนจะแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด กทม. เนื่องจากเดือนกรกฎาคมจะเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลุ่มนี้ โดยมาตรการที่สำคัญยังคงเน้นในเรื่องของมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างทางสังคมในแต่ละกิจกรรมควบคู่กับมิติการเรียนการสอน

 

ขณะที่มาตรการป้องกัน โควิด-19 สำหรับกิจกรรมการรวมกลุ่มของเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติยังคงเน้นย้ำจำกัดจำนวนคนให้น้อย ส่วนกีฬากลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ ต้องคำนึงถึงความสะอาดและการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงรถรับส่งนักเรียน ต้องเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง และต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน โดยเด็กนักเรียนและคนขับรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กนักเรียนไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ เนื่องจากต้องใช้กำลังในการทำกิจกรรม

 

ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร ระบุว่า โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยการเรียนปกติจะปิดในปลายเดือนมิถุนายน และเปิดกลางเดือนสิงหาคม โดยจะมีทั้งหมด 3 ภาคการศึกษา ซึ่งโรงเรียนนานาชาติจำเป็นต้องมีการเปิดเรียนในช่วงนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมาพบปะคุณครูและเจอเพื่อน รวมถึงทบทวนการเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ คือ ต้นเดือนกรกฎาคม

ในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการสอนระบบออนไลน์ โดยให้เด็กเรียนผ่านช่องทางออนไลน์กับคุณครู ส่วนการประเมินผลจะเป็นในรูปแบบการวัดผลการเรียนรู้มากกว่าที่จะเน้นการสอบ เนื่องจากข้อสอบของโรงเรียนนานาชาติจะเป็นข้อสอบจากโรงเรียนต่างประเทศเป็นหลัก

 

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร สัดส่วนคนไทย ร้อยละ 50 ต่างประเทศ ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทย โดยตั้งแต่เปิดเรียน 15 มิถุนายน 2563 ใช้มาตรการการมาเรียนเหลื่อมเวลาแต่ละช่วงชั้น เช่น บางส่วนจะเรียนออนไลน์ที่บ้าน และบางส่วนจะเรียนที่โรงเรียน โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนห้องละ 20 - 25 คน โดยโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพมหานคร จะเน้นในเรื่องคัดกรอง โควิด-19 ผู้ที่จะเข้ามาในโรงเรียน ทุกคนต้องกรอกรายละเอียดการเดินทาง แลกบัตร ถ่ายรูป เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติเป็นอีก 1 สถานที่ที่มีชาวต่างชาติจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ ถ้าประเทศไทยมีการเปิดน่านฟ้าให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ภายในประเทศ ต้องรอดูมาตรการของทางรัฐบาล จะกำหนดให้มีการกักตัวตามมาตรการของรัฐหรือไม่ ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมปฏิบัติตาม