25 พฤษภาคม 2563 ที่ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลักที่ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดในเรื่องการดูแลพัฒนาการของเด็ก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องกับ สมาคมโรงเรียนอนุบาล / สมาคมของศูนย์ดูแลเด็ก ในการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า เด็กในช่วงวัยแรกเกิด - 6 ขวบ มีการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะบริการด้านการพัฒนาการเด็กในประเทศไทยนั้น เด็กที่มีพัฒนาการปกติลดลง / จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนตามวัยก็ลดลง เมื่อเทียบกับในช่วงปีที่แล้ว หรือ 2 เดือนที่แล้ว ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีการผ่อนปรนบางมาตรการทำให้พ่อแม่เริ่มกลับเข้าสู่การทำงานปกติ มีบางจำนวนที่ยังทำงานจากที่บ้านได้ แต่ยังมีอีกจำนวนที่ทำงานเป็นกะ จำเป็นต้องไปทำงานนอกบ้าน เพราะฉะนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นหน่วยบริการด้านสังคมที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยอนุญาตมีการผ่อนปรนเกิดขึ้น

 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ถึงจะมีการผ่อนปรนให้เปิดแต่ก็ขอให้เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง / ควบคุม กำกับ ดูแลครู เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ / จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ปกครอง และกรณีพบเด็กมีไข้ หรือ สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ให้ผู้บริหารแจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ทันที / กำหนดจุดรับส่ง เตรียมอุปกรณ์ล้างมือ / ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ / จัดทำอาหารที่ถูกสุขอนามัย และมีมาตรการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร

 

ส่วนคุณครูและผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน คือ ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเด็กใหม่ เพราะเวลามาโรงเรียนครั้งแรกจะใช้เวลานานกว่า เพราะกว่าจะยอมแยกจากผู้ปกครอง จึงต้องมีการจัดระบบครูในรับเด็กที่จะเข้าใหม่ / ตัวคุณครูต้องสำรวจตนเองว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ และมีประวัติเสี่ยงเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 หรือไม่ และคุณครูต้องกลับมาเตรียมตัวก่อนศูนย์จะเปิดในการดูแลตัวเองและต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องพยายามดูแลเด็กกลุ่มตนเองตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรมในแต่ละวัน ส่วนกิจกรรมเด็กทั้งหมดให้เน้นการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไม่เกินกลุ่มละ 6 คน

 

 

ส่วนผู้ปกครอง ควรสังเกตอาการว่าหากเด็กมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันที / ทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ / ทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือเมื่อกลับถึงบ้าน / เตรียมของใช้ที่จำเป็นเพื่อสับเปลี่ยน เช่น หน้ากากอนามัยควรพกอย่างน้อยวันละ 2 ชิ้น และไม่พาเด็กไปพื้นที่แออัด รับกลับบ้านทันที

 

 

 

ผ่อนปรน โควิด-19 เปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แนะครู - ผู้ปกครอง เตรียมพร้อม