ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว อธิบายถึง   โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับ โรคคาวาซากิในประเทศทางตะวันตกที่มีการระบาดอย่างมากของ โควิด-19

 

 

โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับ โรคคาวาซากิในประเทศทางตะวันตกที่มีการระบาดอย่างมากของ โควิด-19พบโรคที่เกิดการอักเสบ ในระบบต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือด ในเด็ก (multisystem inflammatory syndrom)มีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิ แต่เป็นที่น่าสังเกตเด็กที่เป็นจะมีอายุมากกว่า ตั้งแต่ 3 ปีจนถึง 16 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ปี มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง ที่มีหลักฐานการติดเชื้อ โควิด-19เหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งในประเทศอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและอิตาลีลักษณะอาการ ที่แตกต่างกับ Kawasaki คือปวดท้อง และท้องเสีย ร่วมด้วยการอักเสบในหลอดเลือด มีผื่น และอาการทางระบบหัวใจเหมือนใน Kawasaki
 

การรักษาจะทำเช่นเดียวกับโรคคาวาซากิ คือให้ ภูมิต้านทานรวมเข้าเส้น ให้ยาต้านการอักเสบ และผลการรักษาได้ผล เช่นเดียวกับโรคคาวาซากิประเทศไทยก็รู้จักโรคคาวาซากิ เป็นอย่างดีความแทรกซ้อนที่สำคัญคือระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่อาจจะมีเส้นเลือดโป่งพองกลุ่มอาการอักเสบในระบบต่างๆของเด็ก ที่คล้ายกับโรคคาวาซากิ เป็นที่สนใจ โดยพยายามศึกษาความสัมพันธ์ ว่าจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่
 

 

 

 

หมอยงค์เผย โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับ โรคคาวาซากิกับเด็กในต่างประเทศ ที่กำลังระบาดหนัก