สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 7.40 น.) ยอดผู้ติดเชื้อตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,247,362 เสียชีวิต 343,505 ราย และรักษาหายแล้ว 2,066,581 ราย

 

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,618,471 ราย เสียชีวิตสะสม 96,875 ราย


2.รัสเซีย ติดเชื้อ 335,882 ราย เสียชีวิตสะสม 3,388 ราย 
 

3.บราซิล ติดเชื้อ 330,890 ราย เสียชีวิตสะสม 21,048 ราย 

 
4.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 258,504 ราย เสียชีวิตสะสม 36,757 ราย


5.สเปน ติดเชื้อ 235,290 ราย เสียชีวิตสะสม 28,678 ราย

 

6.อิตาลี ติดเชื้อ 229,327 ราย เสียชีวิตสะสม 32,735 ราย  


7.ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 182,018 ราย เสียชีวิตสะสม 28,218 ราย  


8. เยอรมันนี ติดเชื้อ 179,945 ราย เสียชีวิตสะสม 8,261 ราย 

 

9.ตุรกี ติดเชื้อ 155,686 ราย เสียชีวิตสะสม 4,308 ราย 

 

10.อิหร่าน ติดเชื้อ 133,521 ราย เสียชีวิตสะสม 7,359 ราย

 
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 73 ติดเชื้อ 3,037 เสียชีวิตสะสม 56 ราย

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 24 พฤษภาคม 2563