22 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 09.27 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองวันนี้ (ครั้งที่ 1) โดย ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก บาทละ 26,100.00 รับซื้อ 25,900.00 บาท ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก บาทละ 26,600.00 ฐานภาษี 25,438.48 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.37 น. (ครั้งที่ 4) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก บาทละ 26,150.00 รับซื้อ 25,950.00 ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก บาทละ 26,650.00 ฐานภาษี 25,483.96 บาท

 

ราคาทองวันนี้ ปรับลง ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,100 ทองรูปพรรณ 26,600 บาท

 

ราคาทองวันนี้ ปรับลง ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,100 ทองรูปพรรณ 26,600 บาท

 

ราคาทองวันนี้ ปรับลง ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,100 ทองรูปพรรณ 26,600 บาท