วันที่ 21 พ.ค. 2563 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

 

ประกาศปรับแผนการดำเนินงานและกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ "New Normal บริบทใหม่ บสย." 3 ด้าน ได้แก่

 

1. New Process การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานด้วยเทคโนโลยี

 

2. New Mindset เปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนโจทย์ใหม่ วาง SMEs เป็นศูนย์กลาง และ บสย. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน

 

3. System Integration การบูรณาการเป็นระบบแบบ Project Base ซึ่งผลจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้เร็วขึ้น โดยปัจจุบัน บสย.สามารถอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ได้มากขึ้น จากเดิมวันละ 300 ฉบับ เป็น 1,400 ฉบับ

 

 

บสย. เร่งเต็มสปีดช่วย SMEs 3 ล้านราย