New Normal การใช้ลิฟต์..... ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ทำนวัตกรรมของลิฟต์รูปแบบใหม่ ห้างแรกของไทย ที่ไม่ต้องใช้มือกดให้เสี่ยงโรค"โควิด-19" แต่ใช้เท้าเหยียบปุ่มโดยสามารถกดเลือกชั้นขึ้น-ลง และการเปิด-ปิดลิฟต์

 เบื้องต้นมีลิฟต์ต้นแบบ 1 ตัวที่อยู่ในศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โดยภายใน 7-10 วัน ลิฟต์ทั้ง 8 ตัวในศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์จะถูกเปลี่ยนปุ่มกดให้สามารถใช้เท้าได้แทนได้ทั้งหมด

 

             'ซีคอนสแควร์' ติดตั้งลิฟต์ใช้เท้ากดปุ่มเลือกชั้น ลดเสี่ยง"โควิด"

นอกจากนี้ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  ยังมีมาตรการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ตั้งจุดคัดกรอง โดยใช้นวัตกรรม Facebot ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจจับใบหน้าทุกทางเข้า-ออก หากพบว่าอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จะไม่ให้เข้า มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย และการฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

            'ซีคอนสแควร์' ติดตั้งลิฟต์ใช้เท้ากดปุ่มเลือกชั้น ลดเสี่ยง"โควิด"

             'ซีคอนสแควร์' ติดตั้งลิฟต์ใช้เท้ากดปุ่มเลือกชั้น ลดเสี่ยง"โควิด"

'ซีคอนสแควร์' ติดตั้งลิฟต์ใช้เท้ากดปุ่มเลือกชั้น ลดเสี่ยง"โควิด"