วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563 ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง ดินเริ่มมีความชุมชื้น ทำให้เกษตรกรชาวนาต่างเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ได้ไถเตรียมดินรอการหว่านข้าวกันแล้วหลายราย

ทั้งนี้ นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่าปริมาณฝนของปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทำให้คาดว่าในปีนี้น้ำจะไหลเข้าอ่างเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งมีประมาณน้ำประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว ซึ่งค่อนข้างจะวิกฤติ ทำให้ต้องลดการจ่ายน้ำให้ภาคการเกษตรลง

เพื่อที่จะนำน้ำไปผลิตน้ำประปา ในปีหน้านี้ก็เช่นเดียวกัน ก็คงต้องลดปริมาณน้ำที่จะปล่อยให้ภาคการเกษตรลดลง เพื่อกันไว้สำหรับผลิตน้ำประปา จึงขอให้เกษตรกรวางแผนสำหรับทำการเกษตรในฤดูกาลนี้ เพื่อป้องกันการเสียหายจากภัยแล้ง

ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากน้ำได้ซึมลงดินอย่างรวดเร็ว เพราะป่าไม้เหนืออ่างเก็บน้ำถูกบุกรุก ทำลาย จนทำให้ไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำ รวมทั้งเป็นเหตุให้ฝนไม่ตกบริเวณเหนืออ่าง จึงทำให้แทบจะไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเลย

นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวฝากถึงเกษตรว่า ต่อไปนี้เกษตรกรต้องมีการปรับตัว ปรับพฤติกรรมในการทำการเกษตร เพราะที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบภัยแล้ง 2 ปีติดกัน เนื่องจากปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อย เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทำลาย น้ำก็มีแต่ละน้อยลงเรื่อยๆ จะเห็นได้จากก่อนหน้านี้ น้ำจะล้นอ่างเกือบทุกปี แต่มา 2 ปีนี้ น้ำแต่ละอ่างจะมีเพียง 70 เปอร์เซนต์เท่านั้น ดังนั้นหากช่วงไหนที่มีฝนตกลงมา ให้รีบกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด หากรอเก็บในช่วงปลายฤดูฝน ก็อาจจะไม่ทันการณ์

ชัยวัฒน์ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์