เทศกาลสงกรานต์ใกล้จะถึงแล้ว ปีนี้แปลกตากว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทยเองประสบปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดจึงต้องมีการงดการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

ขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกคำแนะนำ ในการดูแลครอบครัวให้ห่างไกลโควิดอย่างไรอีกทั้งยังเผยกราฟความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อติดโควิด-19 ด้วยการแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
 

รู้หรือไม่ว่ากิจกรรมสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่เราทำกันมาทุกปี ปีนี้อาจทำให้เราเสี่ยงชีวิตได้ เพราะล้วนเป็นกิจกรรมที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย และมีการสัมผัสกัน ซึ่งนั่นอาจทำให้เราได้รับเชื้อโคโรน่าได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง ที่ยิ่งอายุมากก็ยิ่งเสี่ยงที่จะอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ หากติดโควิด-19 ปีนี้ เราจึงควรร่วมกันปรับกิจกรรมวันสงกรานต์ ให้สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing ด้วยการทำกิจกรรมออนไลน์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และไม่ไปในที่แออัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ที่สำคัญอย่าลืมหมั่นล้างมือก่อนและหลังใช้ของร่วมกันกับผู้อื่นด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% เน้นกินร้อน ใช้ช้อนส้อมและแยกจานของตัวเอง เมื่อต้องร่วมโต๊ะกินข้าวกับผู้อื่น
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟแสดงผลข้างต้นที่อ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยในประเทศจีน ด้วยการแบ่งความเสี่ยงการเสียชีวิตตามช่วงอายุ ยังคงพบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 70-89 ยังคงมีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ลูกหลานก็ควรงดกิจกรรมรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเสี่ยงติดเชื้อนั้นเอง