สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก โดยที่ประเทศไทย ณ ตอนนี้ (ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2563) พบผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด หายป่วยสะสม 824 ราย และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 1,412 คน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 39 รายด้วยกัน 

 

 

 

ล่าสุด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศยกระดับควบคุมมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการปิดสถานที่หรือพื้นที้จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

 

 

 

เชียงใหม่ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ฝ่าฝืนมีโทษหนัก