กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน! ใครฝ่าฝืนกฎหมายช่วงโควิด-19 โดนหนัก

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน ใครฝ่าฝืนกฎหมายช่วงโควิด โดนหนัก หากมีคน  โพสต์หรือส่งต่อข่าวปลอม สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน มีความผิดฝ่าฝืนกฏหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19
โทษหนัก - จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

 

 

 

 

 

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน! ใครฝ่าฝืนกฎหมายช่วงโควิด-19 โดนหนัก

 

ขายแอลกอฮอล์ , ขายเจลแอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย , ไข่ไก่ เกินราคา

โทษหนัก - จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท

 

 

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน! ใครฝ่าฝืนกฎหมายช่วงโควิด-19 โดนหนัก

 

ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

โทษหนัก - จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

 

 

 

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน! ใครฝ่าฝืนกฎหมายช่วงโควิด-19 โดนหนัก

 

 

ลักลอบเปิดสถานบริการ , ร้านนวด สปา , ร้านเกมส์

โทษหนัก - จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

 

ซึ่งต้องบอกว่าใครที่กระทำผิดตามทั้ง 4 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเตรียมใจที่จะรับโทษตามที่ได้แจ้งเอาไว้