เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท หน้ากาก Face shield จำนวน 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.

 

          โดย พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะผู้แทนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ในเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน 

 

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.


          ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการฯ ซึ่งทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.

 

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.

 

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานสิ่งของ ยธ.