ศาสตราจารย์แพทย์หญิง เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 3 ถึงข้อเสนอแนะเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโควิด-19 เผยพบผู้ติดเชื้อถึง 2 ใน 3 ที่ "สูญเสียการได้กลิ่น" (anosmia)

ส่วนอาการอื่นๆ เช่น ผู้ติดเชื้อที่ ไอ ไข้ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไม่มาก แต่จะพบว่ามีการ "สูญเสียการได้กลิ่น" (anosmia) เป็นอาการหลักถึงร้อยละ 30 เลยทีเดียว 

 

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้สมาชิกแพทย์หู คอ จมูกให้ความสําคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนํา ดังนี้

 

1. พิจารณาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกรณีต่อไปนี้

a. ผู้ป่วยที่มาด้วย sudden isolated anosmia (ภายใน 1-7 วัน)

b. ผู้ที่มีอาการ anosmia เกิดขึ้นระหว่างถูกกักตัว

 

2. ทั้งนี้ ให้พิจารณางดการให้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษา anosmia ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย

 

 

 

เผย อาการผู้ป่วยโควิด-19 ถึง 2 ใน 3 มีการสูญเสียการได้กลิ่น