6 เมษายน 2563  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แสดงความเสียใจและให้การช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นางทองใส เศรษฐสูงเนิน อสม.บ้านเนินมะเกลือ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เบื้องต้น กรม สบส. ให้การช่วยเหลือ 10,000 บาท ครอบครัวได้รับเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แสนกว่าบาท

 

 

 

              นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเสียใจและอาลัยต่อการเสียชีวิตของ อสม. ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในชุมชน จึงมอบให้ กรม สบส. ให้การดูแลช่วยเหลือมอบเงินสวัสดิการของ อสม. ให้กับครอบครัวของ อสม. ที่เสียชีวิต

              นายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรณี นางทองใส อสม.บ้านเนินมะเกลือ ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจคัดกรองโรคโควิค-19 เบื้องต้น กรม สบส. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้มอบหมายให้ นายดิเรก สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2 เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครับ อสม. ที่เสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท ในส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย มอบเงินค่าช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท และจะได้รับเงินสงเคราะห์ให้แก่ญาติและครอบครัว จำนวนประมาณ 207,000 บาท นอกจากนี้ มูลนิธิ อสม. จะมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน

 

 

 

สธ. ช่วยเหลือ อสม. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด-19

 

 

 

สธ. ช่วยเหลือ อสม. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด-19

 

 

 

สธ. ช่วยเหลือ อสม. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด-19

 

 

 

สธ. ช่วยเหลือ อสม. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด-19

 

 

 

              นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า อสม. ถือเป็นบุคคลและกำลังสำคัญหลักของสาธารณสุขไทย เป็นแกนนำในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่สำคัญ และขอให้พี่น้อง อสม. ที่ปฏิบัติงานทุกคน ต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เคาะประตูบ้าน และติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน ตามที่ กรม สบส. กำหนดแนวทางไว้อย่างเคร่งครัด โดยหากเป็น อสม. ที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป หรือมีโรคเรื้อรัง หรือกำลังป่วยอยู่ ขอให้อยู่ภายในบ้านเท่านั้น ไม่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และลดการติดเชื้อของโรคดังกล่าว