เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2563  นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ผู้ได้รางวัลแพทย์ดีเด่นจากแพทย์สภา ประจำปี 2561 โพสต์ภาพข้อความ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ระบุ ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) น่าเชื่อถือกว่าทุกตัวเลข เผย ประเทศไทยไม่ได้บิดเบือนตัวเลขอัตราการเสียชีวิต ชี้ จะเพิ่มสูงกว่านี้อย่างแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้

 

 

 

              ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือกว่าทุกตัวเลข บ่งถึงปัญหาความรวดเร็วของการแพร่ระบาด และความรุนแรงของโรคในแต่ละประเทศ น่าเชื่อถือมากกว่ายอดจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด แต่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจะขึ้นตามหลังยอดจำนวนผู้ป่วยประมาณ 1 เดือน

              ดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตในประเทศอิตาลีสูงที่สุดในโลก 15,000 คน ประเทศสเปน 12,000 คน สหรัฐอเมริกา 8,400 คน สูงกว่าประเทศในเอเชีย เช่น จีน 3,300 คน เกาหลีใต้ 183 คน ญี่ปุ่น 77 คน ไทย 23 คน นักวิทยาศาสตร์พยายามหาเหตุผลทำไมคนเอเชียถึงได้ป่วยและตายน้อยกว่าคนในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา

              ความแตกต่างอันหนึ่ง คือ เด็กทุกคนในเอเชียเกือบทุกประเทศ ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค BCG ตั้งแต่แรกเกิด ต่างจากประเทศอิตาลี ประเทศอื่นๆ ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ให้วัคซีนนี้

 

 

 

              นักวิจัยในประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย กำลังเริ่มทดลองให้วัคซีน BCG ในกลุ่มเสี่ยง คนสูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีน BCG เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันวัณโรคมีใช้มา 99 ปีแล้ว

              นอกจากเรื่องวัคซีน BCG แล้ว สาเหตุความแตกต่างของอัตราตายระหว่างคนในเอเชียกับคนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อาจเป็นจากความแตกต่างทางกรรมพันธุ์ของคน หรือความแตกต่างของสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศ คือ เชื้อดุร้ายต่างกัน ประเทศจีนให้ความสำคัญในการสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสจากต่างประเทศเข้าจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่รอบที่ 2 ประเทศไทยมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศมาก สูงสุดจากยุโรป

 

 

 

              ประเทศไทยรับเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ระยะแรกจากคนเดินทางมาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มีผู้เสียชีวิตเพียง 1 คน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ แต่หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ในสนามมวยลุมพินี วันที่ 6 มีนาคม จาก ซูเปอร์สเปรดเดอร์ (Super spreader) รับเชื้อจากคนในครอบครัวกลับจากประเทศอิตาลี เชื่อว่า เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จากประเทศอิตาลีดุร้ายกว่าเชื้อในเอเชีย จำนวนคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีคนเสียชีวิต 23 ราย อย่างน้อย 5 ราย เกี่ยวข้องกับสนามมวย อีก 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ อังกฤษ มาเลเซีย ปากีสถาน

              มีคนตั้งคำถามว่า ทำไมอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคโควิด-19 (จำนวนผู้เสียชีวิต / จำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน) ถึงได้ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เพียงแค่ 0.97%

 

 

 

              ประเทศไทยไม่ได้บิดเบือนตัวเลข ที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามหลังจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 1 เดือน อัตราการเสียชีวิตของไทยจะเพิ่มสูงกว่านี้อย่างแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้

 

 

 

"หมอมนูญ" ไขข้อข้องใจอัตราการเสียชีวิตไทยแค่ 0.97% บิดเบือนหรือไม่

 

 

 

"หมอมนูญ" ไขข้อข้องใจอัตราการเสียชีวิตไทยแค่ 0.97% บิดเบือนหรือไม่