วันที่ 6 เม.ย. 2563 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับทางผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ในเรื่องความพร้อมเตรียมสินค้าอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคหากมีความจำเป็นต้องยกระดับขยายเวลาเคอร์ฟิว เพื่อดูแลในเรื่องอาหารของประชาชนในพื้นที่

 

 

 

               ขณะเดียวกันขณะนี้ได้เกิดกระแสว่าจะมีการยกระดับขยายเวลาเคอร์ฟิว ทำให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวออกมาหาซื้ออาหารแห้งเก็บไว้เพิ่มมากขึ้น จากการสอบถามผู้ประกอบการยืนยันว่ายังมีสินค้าเพียงพอในสต็อก ซึ่งได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เพียงแต่บางช่วงเวลาพนักงานที่ทำหน้าเติมสินค้าอาจทำงานไม่ทันกับประชาชนที่ออกมาหาซื้อสินค้า ทำให้สินค้าที่ประชาชนต้องหาอาจขาดจากชั้นวางไปบ้างส่วนร้านธงฟ้าราคาประหยัดกว่า 3,000 ร้าน ที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ของเชียงใหม่ มีสินค้าพอที่จะให้บริการอย่างแน่นอน

 

 

ตื่นข่าวขยายเคอร์ฟิว คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า

 

 

               อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนกกับข่าวที่ออกมา และกักตุนสินค้าอาหารไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเป็นของสดอาจทำให้สินค้าเสียก่อนบริโภค เป็นการเสียของโดยเปล่าประโยชน์ จึงอยากให้ประชาชนหาซื้อสินค้าไปเท่าที่จำเป็น โดยไม่ต้องกักตุนไว้ในระยะยาว เพราะเชื่อว่าสินค้ามีพอเพียงให้กับทุกคน และสินค้ายังคงราคาเดิมไม่มีการปรับเพิ่งจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะไข่ไก่ ที่ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ปกติแล้ว เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีกำลังผลิตได้วันละ 1.249 ล้านฟอง เพียงพอกับความต้องการแน่นอน

 

 

ตื่นข่าวขยายเคอร์ฟิว คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า

 

 

 

 

ตื่นข่าวขยายเคอร์ฟิว คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า

 

 

ตื่นข่าวขยายเคอร์ฟิว คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า

 

 

ตื่นข่าวขยายเคอร์ฟิว คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า

 

 

-----------------------------------------

โดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่