การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ห่วงใยผู้โดยสารทุกท่าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ Social Distancing ห่างกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ย้ำ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการใช้บริการรถไฟฟ้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)

 

 

 

               รฟม. ห่วงใยผู้โดยสารทุกท่าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ Social Distancing ขอเชิญชวนทุกท่าน เว้น ระ ยะ ห่าง จากคนรอบข้าง ด้วยการปรับตัวเองเพียงเล็กน้อย เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเอง คนที่คุณรัก และสังคมส่วนรวม ขณะใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เช่น

               ภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน จัดที่นั่งในขบวนรถไฟฟ้าให้มีระยะห่าง 1 เมตร (ที่นั่ง 1 ที่เว้น 1 ที่)

 

 

 

ย้ำ สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ห่างกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

 

 

 

               จัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืนรอในสถานีรถไฟฟ้า บริเวณหน้าห้องออกบัตรโดยสาร หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร ชั้นชานชาลา และลิฟต์โดยสาร

 

 

 

ย้ำ สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ห่างกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

 

 

 

ย้ำ สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ห่างกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

 

 

 

               รฟม. ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการใช้บริการรถไฟฟ้า และยังคงรักษามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของภาครัฐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า

 

 

 

ย้ำ สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ห่างกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย