ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 17/2563

 

 

 

              ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับแจ้งในวันนี้เวลา 15.30 น. ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการชะลอคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

              ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอประกาศแจ้งคนไทยให้ชะลอการเดินทางจากมาเลเซียไปประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว สําหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง แล้ว และมีกําหนดเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปหลังวันที่ 15 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องคนไทยในมาเลเซียทราบต่อไป

 

 

 

              สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจดีถึงความฉุกละหุกและปัญหาที่เกิดขึ้น และขออภัย มา ณ ที่นี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้พี่น้องคนไทยทุกคนในมาเลเซียว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ และทั่วถึงต่อไป

              ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

              นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศขอให้ชะลอการเดินทางกลับไทย