วันที่ 2 เมษายน 2563 - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona Virus 2019 (Covid-19)) ที่มีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

        อ่านข่าว : ด่วน ไทยติดเชื้อเพิ่ม 104 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น ซึ่งกรม สบส.ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไปแล้ว

แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือญาติ

"ผมจึงต้องขอเน้นย้ำว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น การจะก้าวผ่านวิกฤติการณ์ไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ขอให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด" นพ.ธเรศ กล่าว

และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯในเบื้องต้นแล้ว และจะมีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่มีประกันชีวิตส่วนบุคคล ให้ใช้ประกันชีวิตส่วนบุคคล

 “สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนหรือโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ป่วยหรือญาติว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งในบางรายมีราคาหลายแสนบาทนั้น กรม สบส.ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งกรม สบส.ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในทุกกรณี” นายแพทย์ธเรศ กล่าว

 

สบส.ย้ำรพ.เอกชนไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยฯ หรือญาติ พบว่าสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ตลอดวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป